Türkçe
|
   
 
 
Kalite ve maliyet odaklý çözümlerimizle, size eþsiz bir rekabet fýrsatý sunuyoruz...
Türkiye’nin dört bir yanýna yayýlmýþ deneyimli servislerimiz, yaklaþýk 1.200 kiþlik teknik personel ve 500 araçlýk filomuzla markanýza ve ürünlerinize deðer katalým.
 
   
Onarým Hizmetleri
ServisPoint, üretici, ithalatçý ve distribütör firmalarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda tek merkezden veya yaygýn olarak LCD/CRT/Plazma Televizyon, Müzik Sistemleri, Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar, LCD/CRT Monitör, Yayýn Alýcý, Projektör ve Navigasyon gibi cihazlarýn onarýmýný gerçekleþtirmektedir. Yedek malzeme stokunu yöneterek, lojistiðini gerçekleþtirmektedir.

Kurulum Hizmetleri
ServisPoint, LCD/Plazma Televizyon, Ses Sistemleri, Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar, Projektör gibi ürün gruplarýnda Tüm Türkiye'de yaygýn olarak yerinde kurulum hizmetleri vermektedir.

Test Hizmetleri
ServisPoint, üretici, ithalatçý ve distribütör firmalara ait arýzalý ürünleri test ederek, gerçekten arýzalý olarak tespit ettiði ürünleri üretici, ithalatçý ve distribütör firmalarýn isteði doðrultusunda hazýrlamakta ve tüm operasyonu raporlamaktadýr.

Çaðrý Merkezi Hizmetleri
ServisPoint, Hali hazýrda mevcut olan alt yapýsýyla, profesyonel Help Desk / Call Center hizmetlerini Inbound ve/veya Outbound olarak gerçekleþtirmektedir.
Her Hakkı Saklıdır © 2006-2011 | Daha fazla bilgi için: bilgi@servispoint.com
www.notebooktamirpoint.com www.donanimkurdu.com www.hardavat.com